Bilety miesięczne


Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać się nim może, wyłącznie osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli, wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu.

Bilet miesięczny jest ważny na miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

Osoba posiadająca bilet miesięczny zobowiązana jest do jego okazania kierowcy przed rozpoczęciem podróży.

Ceny biletów miesięcznych między poszczególnymi przystankami znajdą Państwo w zakładce Ceny biletów.

Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla międzymiastowej komunikacji samochodowej. (zestawienie ulg ustawowych)

Wymagania do zakupu biletu miesięcznego po raz pierwszy:

  • - dowód osobisty (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel)
  • - legitymacja szkolna lub studencka (w przypadku zakupu biletu miesięcznego szkolnego) lub inna legitymacja upoważniająca do pozostałych ulg na bilety miesięczne
  • - jedna fotografia

Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzimy w następujących miejscach:

  • - baza BAGS, Dobre ul. Przemysłowa 5 - codziennie w godz. 8.00-19.00
  • - stacja PKP Mińsk Maz. (punkt z oznaczeniem "Sprzedaż biletów miesięcznych") - cztery dni na przełomie miesięcy. Szczegółową informację w jakich dniach i godzinach prowadzona jest sprzedaż biletów miesięcznych na stacji PKP uzyskasz w dziale Aktualności.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego istnieje możliwość wyrobienia wtórnika biletu. Koszt wyrobienia duplikatu biletu wynosi 10 zł