Kierunek:B1:Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.
Dni robocze
 416   433Ł   455   525   543   605   620   655   715MS   723   813   948   1045   1145   1255   1410   1425   1500   1540   1620   1705   1815   1920
Soboty
455   525   543   620   650   723   840   948   1045   1125   1255   1325   1435   1620   1705   1825   1920
Niedziele i święta
416U   455   525U   555+   630U   650U   733   840   925U   1045U   1125U    1145+   1255U   1325U   1425U   1610   1705   1825   1920UN
Kierunek:B1: Dobre
Dni robocze
 725   820   855   925   1035   1125   1205   1235   1320   1405   1435   1505   1530   1550   1605   1635   1705   1725   1755   1825   1840   1935   2025   2110   2130   2245   2320   2350
Soboty
725   820   935   1035   1135   1205   1235   1405   1505   1550   1640   1735   1800   1845   2025   2110N   2245   2320N   2350N
Niedziele i Święta
820   935    1035U   1135   1205U   1235   1350   1505U   1550   1640U   1725+   1735U   1800DU   1845U   1935+   2025   2110UN   2145Z+   2245UN   2320UN   2350UN