Kierunek:Warszawa

Kierunek:B1:Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.
Dni robocze
5.04; 5.44; 7.04; 7.39 H; 16.39;
Soboty
5.44; 6.59;
Niedziele i Święta
5.44 U; 9.59 +; 13.44 +;
Kierunek:B5:Warszawa Pl. Zawiszy przez Stanisławów, Okuniew

Kierunek:B5:Warszawa Plac Zawiszy przez Okuniew
Dni robocze
514   539   604   629   709   819   919   1004   1139   1239   1309   1429   1509   1639   1729   1854
Soboty
424   514
   629   709   819   1004   1239   1429   1639   1729 
Niedziele i święta
 514
   629   819U  1239   1429U   1639U   1729   
Kierunek:B1: Dobre
Dni robocze
7.35; 8.20 S; 9.20 ; 9.45; 11.00 S; 11.50; 13.00; 13.50; 14.35; 15.25; 16.30; 17.00; 17.50; 18.50;  20.31; 22.21;
Soboty
9.50; 11.50; 14.35;  21.51;
Niedziele i Święta
21.51 UN;
Dni robocze
748   818   903  1028  1133   1348   1443   1518   1608   1718   1828   1923   2018
Soboty

818   903
 1028   1133   1348  1608   2018  
Niedziele i święta

818   903U
   1133U   1608U   2018