Kierunek:Warszawa

Kierunek:B1:Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.
Dni robocze
4.56; 5.36; 6.56; 7.31 H; 16.31;
Soboty
5.36; 6.51;
Niedziele i Święta
5.36 U; 9:51 +; 13.36 +;
Kierunek:B5:Warszawa Pl. Zawiszy przez Stanisławów, Okuniew
Dni robocze
415   505   530   555   620   700   810   910   955   1130   1230   1300   1420   1500   1630   1720   1845
Soboty
415   505
   620   700   810   955   1230   1420   1630   1720   1845
Niedziele i święta
415U   505
   620   810U   955   1230   1420U   1630U   1720   1845U