Kierunek:B1:Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.
Dni robocze
345   404   420Ł   440   510   525   550   605   619   640   700MS   705   745   825   930   1030   1130   1240   1355   1410   1445   1525   1605   1650   1800   1905
Soboty
344   439   510   525   605   635   705   825   930   1030   1110   1240   1310   1420   1605   1650   1810   1905
Niedziele i święta
404U   440   510U   540+   618U   635U   715   825   910U   1030U   1110U    1130+   1240U   1310U   1410U   1555   1650   1810   1905UN
Dni robocze
 741   836   911   941   1051   1141   1221   1251   1336   1421   1451   1521   1546   1606   1621   1651   1721   1741   1811   1841   1856   1951   2041   2126   2146   2301   2336   0006
Soboty
741   836   951   1051   1151   1221   1251   1421   1521   1606   1656   1751   1816   1901   2041   2126N   2301   2336N   0006N
Niedziele i Święta
836   951    1051U   1151   1221U   1251   1406   1521U   1606   1656U   1741+   1751U   1816U   1901U   1951+   2041   2126UN   2201Z+   2301UN   2336UN   0006UN