+48 25 757 10 95

BAGS - Twój przystanek

Rozkład jazdy dla przystanku Mistów

Kierunek: Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.
Dni robocze
418   435Ł   457   527   546   607   622   657   717MS   726   816   951   1047   1147   1257   1412   1502   1542   1622   1707   1817   1922

Soboty
457   527   546   622   652   726   842   951   1047   1127   1257   1327   1437   1622   1707   1827   1922
Niedziele i święta
418U   457   527U   557+   632U   652U   736   842   927U   1047U   1127U    1147+   1257U   1327U   1427U  
1517U   1612   1707   1827   1922UN

Kierunek: Dobre
Dni robocze
723  818   853   923   1033   1123   1203   1233   1318   1403   1433   1503   1528  1548   1633   1703   1723   1753   1838   1933   2023   2108   2128   2243   2318   2348
Soboty
723   818   933   1033   1133   1203   1232   1403   1503   1548   1638   1733   1758   1843   2023   2108N   2243   2318N   2348N
Niedziele i Święta
818   933    1033U   1133   1203U   1233   1348  1503U   1548   1638U   1723+   1733U   1758DU   1843U   1933+   2023   2108UN   2143Z+   2243UN   2318UN   2348UNM - kurs do Mińska Mazowieckiego do ul. Przemysłowej
D - kurs do Dobrego przez Mińsk Maz., Jakubów
U - nie kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja, 11 listopada
N - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia i Wielką sobotę
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, dwa dni Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, Trzech Króli, Nowy Rok, 11 listopada, 1 i 3 maja oraz 15 sierpnia
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
P - kurs przez Stanisławów, Mińsk Maz.
K - kurs do Mińsk Maz. ul. I PLM "Szpital"
J - kurs przez Jakubów
R - kurs do Rudki – Szpital
T - -kurs do Mińsk Maz. Dworzec PKP
Z - kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę
Ł - kurs Trasą Łazienkowską
Uwaga - W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę autobusy kursują jak w niedzielę z wyłączeniem kursów oznaczonych literą N, zaś 31 grudnia (Sylwester) Jak w soboty z wyłączeniem kursów oznaczonych literą "N"
W - - kurs do Warszawy
B - - kurs przez ul. Budowlaną, 11 Listopada, Dworzec PKP, I PLM Wawa