+48 25 757 10 95

BAGS - Twój przystanek

Rozkład jazdy dla przystanku Mińsk Maz. ul. Dąbrowki

Kierunek: Warszawa przez Dębe Wielkie
Dni robocze
 
410   430   448Ł   510   530   540   600   610   620   635   645   710   725   730MS   740   810   825   850   915   935   1005   1025   1045   1100   1130   1200   1220   1245   1315   1330  
1345S  1410   1425   1440   1515    1555   1615   1635   1705   1720   1755   1830   1905   1935   2010   2040
Soboty

410   510  
540   600   610   645   705   725   740   810   850   915   940   1010   1025   1100   1140   1220   1315   1340   1410   1450   1520   1635   1720   1805   1840   1935   2010   2040
Niedziele i święta
4
30U   510   540U   610   645U   705U   750   810U   850   920U   940U   1010U   1025+   1100U   1140U   1200+   1220U   1315U   1340U   1410   1425U   1520U   1600U   1625   1720   1805UN   1840   1935UN   2010UN   2040UNM - kurs do Mińska Mazowieckiego do ul. Przemysłowej
D - kurs do Dobrego przez Mińsk Maz., Jakubów
U - nie kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja, 11 listopada
N - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia i Wielką sobotę
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, dwa dni Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało, Trzech Króli, Nowy Rok, 11 listopada, 1 i 3 maja oraz 15 sierpnia
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
P - kurs przez Stanisławów, Mińsk Maz.
K - kurs do Mińsk Maz. ul. I PLM "Szpital"
J - kurs przez Jakubów
R - kurs do Rudki – Szpital
T - -kurs do Mińsk Maz. Dworzec PKP
Z - kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę
Ł - kurs Trasą Łazienkowską
Uwaga - W Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę autobusy kursują jak w niedzielę z wyłączeniem kursów oznaczonych literą N, zaś 31 grudnia (Sylwester) Jak w soboty z wyłączeniem kursów oznaczonych literą "N"
W - - kurs do Warszawy
B - - kurs przez ul. Budowlaną, 11 Listopada, Dworzec PKP, I PLM Wawa