Przystanki

BAGS - Twój przystanek


Rozkład jazdy dla przystanku Konik Nowy

Kierunek: Warszawa

Dni robocze
450   510   529Ł   550   610   620   640   650   700   715   725   750   810   820   850   910   935   955   1015   1045   1105  1140   1210   1240   1300   1325   1350   1410   1425   1450   1505   1520   1555    1635   1655   1715   1745   1800   1835   1910   1945   2015   2050   2120
Soboty
450   550   620   640   650   715   745   805   820   850   935   955   1020   1045   1105   1140   1220   1300   1350   1420   1450   1530   1610   1640N   1715   1800   1845N   1920   2015   2050N   2120N

Niedziele i święta

510
U   550   620U   650   725U   745U   830   850U   935   955U   1020U   1105   1140U   1220U   1240+   1300U   1350U   1420U   1450   1520U   1610U   1640UN   1705   1800   1845UN   1920   2015UN   2050UN   2120UN


Kierunek: Mińsk Maz., Dobre

Dni robocze
635D   705M   725D  740M   800D   820M   830D   850M   910M   940D   1000M   1020M   1030D   1110D   1125M   1140D   1205M   1225D   1255M   1310D   1340D   1410D   1435D   1455D   1510D   1540D   1555M   1610D   1630D   1700D   1730M   1745D   1810M   1840D   1905M   1925DP   1930D   2015D   2035D   2120DP   2150D   2225D   2255D
Soboty
624D   725D   750M   815M   840D   900M   940D   1000M   1020M   1040D   1110D   1140D   1215M   1255M   1310D   1340M   1410D   1455D   1545D   1610M   1640D   1705D   1750D   1820MN   1910M   1930D   2015DN   2050DP   2150D   2225DN   2255DN
Niedziele i Święta
635MU   725D   750MU   840 D   900MU   940DU   1000MU   1040D   1110DU   1140D   1205MU   1255D   1340MU   1410DU   1455D   1545DU   1610MU   1630D+   1640DU   1705DU   1750DU   1820MU   1840D+   1910MU   1930D   2015DUN   2050DPUN   2050DZ+   2150DUN   2225DUN   2255DUN




M - kurs do Mińska Mazowieckiego do ul. Przemysłowej
D - kurs do Dobrego przez Mińsk Maz., Jakubów
U - nie kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja , 11 listopada
N - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia i Wielką sobotę
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja , 11 listopada
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
P - kurs przez Stanisławów, Mińsk Maz.
K - kurs do Mińsk Maz. ul. I PLM "Szpital"
J - kurs przez Jakubów
R - kurs do Rudki – Szpital
T - -kurs do Mińsk Maz. Dworzec PKP
Z - kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę
Ł - kurs Trasą Łazienkowską
Uwaga - W Wigilię Bożego Narodzenia,Wielką Sobotę i 31 grudnia (Sylwester) autobusy kursują jak w niedzielę z wyłączeniem kursów oznaczonych literą N,
W - - kurs do Warszawy