Przystanki

BAGS - Twój przystanek


Rozkład jazdy dla przystanku Mlęcin

Kierunek: B1:Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.

Dni robocze
 346   406   422Ł   443   513   528   553   608   622   643   703MS   708   758   828   933   1033   1133   1243   1358   1413S  1448   1528   1608   1653   1803   1908
Soboty
346   443   513   528   608   638   708   828   933   1033   1113   1243   1313   1423   1608   1653   1813   1908
Niedziele i święta
406U   443   513U   543+   620U   638U   718   828   913U   1033U   1113U    1133+   1243U   1313U   1413U   1503U   1558   1653   1813   1908UN


Kierunek: B1: Dobre

Dni robocze
738  833   908   938   1048   1138   1218   1248  1333   1418   1448  1518   1543   1603   1648   1718   1738   1808   1853   1948   2038   2123   2143   2258   2333   0003
Soboty
738   833   948   1048   1148   1218   1248   1418   1518   1603   1653   1748   1813   1858   2038   2123N   2258   2333N   0003N
Niedziele i Święta
833   948    1048U   1148   1218U   1248   1403   1518U   1603   1653U   1738+   1748U   1813DU   1858U   1948+   2038   2123UN   2158Z+   2258UN   2333UN   0003UN
M - kurs do Mińska Mazowieckiego do ul. Przemysłowej
D - kurs do Dobrego przez Mińsk Maz., Jakubów
U - nie kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja , 11 listopada
N - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia i Wielką sobotę
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja , 11 listopada
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
P - kurs przez Stanisławów, Mińsk Maz.
K - kurs do Mińsk Maz. ul. I PLM "Szpital"
J - kurs przez Jakubów
R - kurs do Rudki – Szpital
T - -kurs do Mińsk Maz. Dworzec PKP
Z - kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę
Ł - kurs Trasą Łazienkowską
Uwaga - W Wigilię Bożego Narodzenia,Wielką Sobotę i 31 grudnia (Sylwester) autobusy kursują jak w niedzielę z wyłączeniem kursów oznaczonych literą N,
W - - kurs do Warszawy