Przystanki

BAGS - Twój przystanek


Rozkład jazdy dla przystanku Wola Polska

Kierunek: B1:Warszawa Plac Zawiszy przez Mińsk Maz.

Dni robocze
 348   408   424Ł   446   516   531   556   611   622   646   706MS   711   756   831   936   1036   1136   1246   1401  1416S  1451   1531   1611   1656   1806   1911

Soboty
348   446   516   531   611   641   711   831   936   1036   1116   1246   1316   1426   1611   1656   1816   1911
Niedziele i święta
408U   446   516U   546+   622U   641U   721   831   916U   1036U   1116U    1136+   1246U   1316U   1416U   
1506U   1601   1656   1816   1911UN


Kierunek: B1: Dobre

Dni robocze
735  830   905   935   1045   1135   1215   1245  1330   1415   1445  1515   1540   1600   1645  1715   1735   1805  1850   1945   2035   2120   2140   2255   2330   0000
Soboty
735   830   945   1045   1145   1215   1245   1415   1515   1600   1650   1745   1810   1855   2035   2120N   2255   2330N   0000N
Niedziele i Święta
830   945    1045U   1145   1215U   1245   1400   1515U   1600   1650U   1735+   1745U   1810U   1855U   1945+   2035   2120UN   2155Z+   2255UN   2330UN   0000UN
M - kurs do Mińska Mazowieckiego do ul. Przemysłowej
D - kurs do Dobrego przez Mińsk Maz., Jakubów
U - nie kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja , 11 listopada
N - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia, 31 grudnia i Wielką sobotę
S - kursuje w dni nauki szkolnej
+ - kursuje w dwa dni Świąt Bożego Narodzenia, Nowy Rok, w dwa dni Świąt Wielkanocnych, w Boże Ciało, Trzech Króli, 15 sierpnia, 1 i 3 maja , 11 listopada
H - kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
P - kurs przez Stanisławów, Mińsk Maz.
K - kurs do Mińsk Maz. ul. I PLM "Szpital"
J - kurs przez Jakubów
R - kurs do Rudki – Szpital
T - -kurs do Mińsk Maz. Dworzec PKP
Z - kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę
Ł - kurs Trasą Łazienkowską
Uwaga - W Wigilię Bożego Narodzenia,Wielką Sobotę i 31 grudnia (Sylwester) autobusy kursują jak w niedzielę z wyłączeniem kursów oznaczonych literą N,
W - - kurs do Warszawy